ആനവാല്‍

“അര്‍ത്ഥമില്ലാത്ത ദിനാന്ത്യക്കുറിപ്പുകള്‍”

Wednesday, January 03, 2007

പുതുവര്‍ഷം കൂമനോടൊപ്പം

വര്‍ഷപ്പിറവി ആഘോഷിക്കാന്‍ ആനത്തൊഴുത്തില്‍ ബ്ലോഗ്ഗര്‍ കൂമന്‍, മിസ്സിസ് കൂമന്‍, ബേബി കൂമന്‍ എന്നിവര്‍ (കൂടാതെ ഒരു എക്സ്-അയല്‍‌ക്കാരനും കുടുംബവും, ഒരു എക്സ്-സഹപാഠിയും കുടുംബവും) ഉണ്ടായിരുന്നു. കോഴിക്കാലുകള്‍ കടിച്ചുകീറിയും കൊക്കക്കോളയും (കൂമന്‍) ബിയറും (ഞാന്‍) മൊത്തിക്കുടിച്ചും ഞങ്ങള്‍ പുതുവര്‍ഷത്തെക്കാത്തിരുന്നു. ടിയാന്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ആര്‍പ്പുവിളികളോടെ എതിരേറ്റശേഷം കൂമന്‍കുടുംബം അവരുടെ മരപ്പൊത്തിലേക്കും, ഞാന്‍ എന്റെ ഹാങ്ങോവറിലേക്കും യാത്രയായി. ഇതും ഒരു ബ്ലോഗ്ഗേഴ്സ് മീറ്റ്.