ആനവാല്‍

“അര്‍ത്ഥമില്ലാത്ത ദിനാന്ത്യക്കുറിപ്പുകള്‍”

Wednesday, January 03, 2007

പുതുവര്‍ഷം കൂമനോടൊപ്പം

വര്‍ഷപ്പിറവി ആഘോഷിക്കാന്‍ ആനത്തൊഴുത്തില്‍ ബ്ലോഗ്ഗര്‍ കൂമന്‍, മിസ്സിസ് കൂമന്‍, ബേബി കൂമന്‍ എന്നിവര്‍ (കൂടാതെ ഒരു എക്സ്-അയല്‍‌ക്കാരനും കുടുംബവും, ഒരു എക്സ്-സഹപാഠിയും കുടുംബവും) ഉണ്ടായിരുന്നു. കോഴിക്കാലുകള്‍ കടിച്ചുകീറിയും കൊക്കക്കോളയും (കൂമന്‍) ബിയറും (ഞാന്‍) മൊത്തിക്കുടിച്ചും ഞങ്ങള്‍ പുതുവര്‍ഷത്തെക്കാത്തിരുന്നു. ടിയാന്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ആര്‍പ്പുവിളികളോടെ എതിരേറ്റശേഷം കൂമന്‍കുടുംബം അവരുടെ മരപ്പൊത്തിലേക്കും, ഞാന്‍ എന്റെ ഹാങ്ങോവറിലേക്കും യാത്രയായി. ഇതും ഒരു ബ്ലോഗ്ഗേഴ്സ് മീറ്റ്.

3 Comments:

 • At Thu Jan 04, 12:20:00 AM 2007, Blogger à´¬àµ†à´¨àµà´¨à´¿::benny said…

  അപ്പൊ പുതുവര്‍ഷം തകര്‍ത്തല്ലേ... കൂമനെന്താ റ്റീറ്റാറ്റോളറാ? ബിയറും കോഴിക്കാലും ചെറിയ ഡോസല്ലേ? മിനിമം, റമ്മും പോര്‍ക്കും ചേര്‍ത്തൊരു തകര്‍പ്പന്‍ ഡോസാവായിരുന്നില്ലേ പാപ്പോ!

  3ന്‍ നും ഒന്നിനും ഞാന്‍ പച്ചയായിരുന്നു. റസലൂഷന്‍, ഗുഡ് റസലൂഷന്‍...

   
 • At Thu Jan 04, 05:44:00 PM 2007, Blogger പാപ്പാന്‍‌/mahout said…

  കൂമന്‍ ഷമ്പെയ്നേ കുടിക്കൂ. ഞാനാണെങ്കില്‍ ഹാര്‍‌ഡ് ആയി ഒന്നും കുടിക്കാറുമില്ല. റമ്മും പോര്‍‌ക്കുമൊക്കെ ഞാനും ബെന്നിയും ഒരുമിച്ചെന്നെങ്കിലും കേരളത്തിലുള്ളപ്പോള്‍ :-)

   
 • At Thu Sep 03, 06:20:00 AM 2009, Blogger Enchanting said…

  Dear Sir/Madam

  Happy onam to you. we are a group of students from cochin who are currently building

  a web portal on kerala. in which we wish to include a kerala blog roll with links to

  blogs maintained by malayali's or blogs on kerala.And we found your blog interesting

  you could find our site here: http://enchantingkerala.org

  the site is currently being constructed and will be finished by 1st of sep 2009.

  we wish to include your blog located here


  http://aanavaal.blogspot.com/

  we'll also have a feed fetcher which updates the recently updated blogs from among

  the listed blogs thus generating traffic to your recently posted entries.

  If you are interested in listing your site in our blog roll; kindly include a link

  to our site in your blog in the prescribed format and send us a reply to

  enchantingkerala.org@gmail.com and we'll add your blog immediatly.

  pls use the following format to link to us

  Kerala

  hoping to hear from you soon.

  warm regards

  Abhilash.k

   

Post a Comment

<< Home